ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านการป้องกัน

ด้านการป้องกัน

การกระแทกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุด ทำให้สีเกิดการหลุดล่อน นำไปสู่การเกิดการกัดกร่อน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของเปลือกเรือและถังอับเฉาก็ควรที่จะต้องป้องกันการกัดกร่อนเป็นอย่างดีเช่นกัน เพราะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างใช้ร่วมกันกับถังสินค้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มความทนทาน และป้องกันการกัดกร่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การเลือกสีที่ถูกต้องจะช่วยให้โครงสร้างมีความทนทาน มีระยะการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันการกระแทกและการกัดกร่อน ภายนอกและภายใน