ด้านการรักษาภาพลักษณ์

ด้านการรักษาภาพลักษณ์

การบำรุงรักษาเรือย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และรักษามาตรฐานความปลอดภัย นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าของเรือ นอกจากนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์สีทับหน้าที่สวยงามและยาวนาน จะช่วยให้เป็นที่รู้จักและจดจำมากขึ้น โดยการใช้ผลิตภัณฑ์สี ชนิดสีน้ำมันและสีโพลียูรีเทนที่ให้ความเงางามสูง รวมถึงสี Interfine polysiloxane ที่ให้ความสวยงาม และอยู่ได้เป็นเวลานานที่สุด

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้งานเสมอมา

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...