ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของพื้นกันลื่น

ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของพื้นกันลื่น

พืนระวางเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการใช้งานอย่างหนักสำหรับเรือทุกประเภท โดยปกติลูกเรือจะต้องออกมาทำงานบริเวณนี้ และมีการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถลนำไปสุ่การบาดเจ็บระหว่างทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ พื้นกันลื่น กันกระแทกและทนทานกันการกัดกร่อนจึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานนี้้

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...