เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพเรือประมง

เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพเรือประมง

เรือประมงมีประมาณมากและส่วนมากเป็นเรือที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประจำอยู่ตามชายฝั่ง และทำหน้าที่ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวิธีที่ทำประมง

ความเร็วของเรือไม่ใช่ปัจจัยในการทำประมงมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นเรือที่วิ่งช้า และมีการจอดเพื่อทำประมงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดเพรียงจึงมีได้มาก อุปสรรคด้านเพรียงนี้ นำมาสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านของค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุง

เราจึงขอนำเสนอสีที่ทำให้ท้องเรือมีความเรียบและลื่น เพื่อลดแรงเสียดทาน และป้องกันการเกิดเพรียง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ น้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยให้เรือไม่เสียความเร็วไปจากเดิม

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...