ด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อลดปัญหาการเจือปนในถังสินค้า

ด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อลดปัญหาการเจือปนในถังสินค้า

ในการรักษามาตรฐานธุรกิจการขนส่งสินค้า เช่น เรือขนส่งน้ำมัน และเติมน้ำมัน สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ การเจือปนในถังสินค้า นำไปสู่การเสียทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ในที่สุด

เพื่อลดปัญหาการเกิดสิ่งปลอมแปลงในถังสินค้า เช่น เศษสนิม เราจึงมีผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยรักษาสภาพของถังสินค้า ไม่ให้เกิดการกัดกร่อน จากไอของสารเคมี และจากตัวสารเคมีเองในถัง ความชื้นที่เกิดขึ้น สีเหล่านี้จะลดการซึมผ่านสารเคมีและปกป้องสภาพของถังสินค้าได้ดีขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...