เรือขนส่งส่งน้ำมัน

เรือขนส่งส่งน้ำมัน

เป็นเรือที่ใช้งานค่อนข้างหนัก เพื่อส่งน้ำมันในที่ต่างๆ ดังนั้นจึงต้องใช้สีที่มีคุณภาพดี เพื่อรักษาสภาพของเรือให้มีคุณภาพดีตลอดเวลา พร้อมรับทุกกิจกรรมการขนส่งน้ำมัน และเพื่อป้องการการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างส่งน้ำมันแบบ ship-to-ship (ส่งน้ำมันระหว่างเรือ) ผลิตภัณฑ์ของเราจึงออกแบบเพื่อ ป้องกันการกระแทก และการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเสียดสีและกระแทกระหว่างตัวเรือแล้ว นอกจากนั้นท้องเรือ จำเป็นต้องใช้สีกันเพรียงที่มีคุณภาพ ที่ป้องกันการเกิดเพรียงได้ เนื่องจากเรือประเภทนี้ มีระยะทางวิ่งที่สั้น และใช้ความเร็วไม่มากนัก จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเพรียงสูง

ค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับเรือขนส่งน้ำมัน ป้องกันเพรียง การกระแทก และการกัดกร่อน

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...