เรือลากจูง

เรือลากจูง

เรือลากจูงเป็นเรือที่ถูกนำมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ที่ค่อนข้างหนัก เช่น การดับเพลิง การช่วยเหลือ การกระแทกน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำ การลากจูงและพลักดันเรือต่างๆ สีที่มีลักษณะพิเศษช่วยให้ทุกกิจกรรมต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี และมีมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้น เรามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบสำหรับ เหนือแนวน้ำ และใต้แนวน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และเพิ่มประสิทธิภาพตัวเรือให้ดียิ่งขึ้น

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...