เรือประมง

เรือประมง

โดยส่วนมากจะประสบปัญหารจากเพรียงที่เกาะบริเวณท้องเรือ นำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการทำงาน และปริมาณน้ำมันที่ใช้เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ จึงควรใช้สีกันเพรียงที่มีประสิทธิภาพดี ในส่วนที่เหนือแนวน้ำ เช่น เก๋งเรือ พื้นดาดฟ้าเรือ เปลือกเรือเหนือแนวน้ำ จำเป็นต้องทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำทะเล ป้องกันการซึมผ่านของน้ำทะเลจากชั้นสีไปสู่ผิวไม้ และพื้นผิวอื่นๆ และปกป้อง UV จากแสงแดด ซึ่งทำให้สีเสื่อมสภาพ นอกจากนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ อาจนำไปสู่เรื่องการความปลอดภัยในการทำงานของลูกเรือ

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...