Hiệu quả bền vững cho đội tàu trên mọi vùng biển

Hiệu quả bền vững cho đội tàu trên mọi vùng biển

Chúng tôi biết rằng các con tàu vận hành trên các tuyến ven biển và đường thủy nội địa thường xuyên hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng và nhiều thách thức. Hoạt động theo lịch trình cố định hoặc thường xuyên thay đổi, đôi khi ở tốc độ và tần suất hoạt động thấp đòi hỏi hệ sơn phải được thiết kế đặc biệt để duy trì hiệu quả sử dụng nhiên liệu, mang lại tính thẩm mỹ mong muốn và bảo vệ tài sản lâu dài với chi phí bảo trì giảm thiểu.

Bằng cách làm việc chặt chẽ với khách hàng, chúng tôi hiểu sâu sắc những thách thức này và do đó, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp đã được chứng minh phù hợp với từng loại tàu thuỷ ven biển và nội địa. Với 140 năm kinh nghiệm, chúng tôi có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn về những thách thức của đường thủy ven biển ở cấp độ địa phương để cung cấp đúng các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới phân phối rộng rãi của chúng tôi.

Cách tiếp cận của chúng tôi rất đơn giản. Các đội ngũ chuyên trách làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu nhu cầu về tàu của bạn, từ đó cung cấp sản phẩm hoặc các giải pháp dịch vụ phù hợp để giúp tối đa hóa hiệu quả của đội tàu. Hoạt động toàn cầu, với sự sự hiện diện tại địa phương cho phép chúng tôi giúp bạn tiếp cận với các chuyên gia về sơn và dịch vụ liên quan ở bất cứ đâu bạn cần.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...