Vùng vỏ ngâm nước của tàu cá phải đối mặt thách thức bị hà bám rất cao trong khi hoạt động. Để kiểm soát chi phí vận hành và giảm tiêu thụ nhiên liệu, vỏ tàu cần được giữ cho không bị bám sinh vật biển bằng cách được phủ một hệ thống sơn chống hà hiệu quả. Ở vùng trên mớn nước, các khu vực cabin, sàn boong và mạn khô của tàu thường xuyên chịu tác động khắc nghiệt của bụi nước mặn và tia cực tím từ mặt trời. Những yếu tố này có thể làm tăng tốc độ rỉ sét, mài mòn và bạc màu. Vùng boong chế biến cá lộ thiên không được bảo trì thường xuyên cũng tiềm ẩn những thách thức về an toàn đối với thủy thủ đoàn của tàu.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...