Tàu lai có hiệu quả mạnh trong nhiều công việc khác nhau bao gồm đóng vai trò làm tàu phá băng, tàu cứu hộ, cứu hỏa, cũng như kéo hoặc đẩy các tàu lớn hơn. Các lớp phủ tiên tiến giúp duy trì mức hiệu suất hoạt động cao trong những điều kiện đầy thách thức cả ở trên và dưới đường mớn nước, cho phép bạn giảm thiểu chi phí bảo dưỡng lớp phủ và tối đa hóa khả năng kiếm lời.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...