Tàu chở hàng tổng hợp

Tàu chở hàng tổng hợp

Tàu của bạn cần các hệ sơn tiên tiến giúp duy trì hiệu quả cao trên các khu vực chính của tàu để có thể vượt qua các thách thức từ nhiều loại hàng hóa khác nhau. Các loại sơn và dịch vụ đầy đủ của chúng tôi cùng với danh sách áp dụng thành công ở các môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh đã góp phần vào việc vận hành an toàn của tàu trong mọi thời tiết ở mọi nơi trên thế giới.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...