ความคงทนและยั่งยืน

ความคงทนและยั่งยืน

เรามีความเชี่ยวชาญด้านเรือ ทั้งประเภทเรือที่วิ่งบริเวณแนวชายฝั่งและเรือล่องในแม่น้ำ ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของพื้นที่เส้นทางการเดินเรือ รวมถึงเรือที่วิ่งตามโปรแกรม หรือวิ่งลักษณะเดิมๆ ที่มีการใช้ความเร็วที่ค่อนข้างต่ำ และวิ่งในระยะทางสั้นๆ ซึ่งการเลือกสีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรือจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อคำนึงถึงเรื่องการประหยัดน้ำมัน ความสวยงาม และการป้องผิวเรือที่ยาวนานขึ้น นำไปสู่การลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เราจึงมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์สีสำหรับพื้นที่ต่างๆของตัวเรือ และด้วยประสบการณ์กว่า 140ปี เราปรับปรุงและพัฒนาสี ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเรือนั้นๆ เรามีประสบการณ์พียงพอที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำการใช้งานโดยฝ่ายเทคนิค เพื่อตอบโจทย์ทั้งโดยตรงกับลูกค้า และทางช่องทางตัวแทนจำหน่าย

เรามีความยินดีที่จะร่วมงานกับคุณ เพื่อเข้าใจในความต้องการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และแนะนำการบริการที่ถูกต้อง เพื่อช่วยคุณในการบริหารเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการลดต้นทุนในการทำงาน จากด้านพลังงาน รวมถึงลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

เรามีโรงงานและสำนักงานขายกระจายอยู่ทุกมุมโลก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ และรับบริการ

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...