Maximizing operational efficiency for coastal vessels

Tối đa hóa hiệu quả hoạt động cho các tàu ven biển

Có rất nhiều tàu nhỏ trong đội tàu ven biển, nhiều tàu thực hiện các chức năng khác nhau và thực hiện các yêu cầu khác nhau. Ví dụ, nhu cầu của tàu đánh cá khác với nhu cầu của phà chở khách hoặc RoRo.

Hồ sơ tốc độ hoạt động có thể thấp, thời gian tĩnh kéo dài và thách thức chống hà thường cao. Những tác động này có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả và chi phí hoạt động.

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp vỏ tàu sạch nhẵn, giảm thiểu lực cản, tối đa hóa hiệu quả sử dụng nhiên liệu và hỗ trợ tăng tốc độ cần thiết cho tàu khi thực hiện các vai trò khác nhau.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...