ด้านการกัดกร่อนและการทนทานต่อสารเคมีใน Mud tank

ด้านการกัดกร่อนและการทนทานต่อสารเคมีใน Mud tank

ถัง Mud tank ในเรือซัพพอร์ตงานออฟชอว์ และงานขุดเจาะ จะมีสารเคมีต่างๆที่ช่วยในงานเหล่านี้ เช่น น้ำมัน สารเคมี น้ำทะเล และน้ำมันหล่อลื่น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนสูงในถังได้ ผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องการกัดกร่อนจากสารเคมีจึงมีตวามสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพ และถูกออกแบบเฉพาะงาน เพื่อปกป้องการเกิดการกัดกร่อนจากสารเคมี ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี รวมถึงกันการกระแทกจากการโหลดสินค้าเข้าถังต่างๆได้

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...