decarbonization-webinar

Hiệu năng vững bền cho Đội tàu chạy ven biển

Ngày 22 Tháng 03 Năm 2024

Mời Quý khách tham dự buổi Hội thảo trực tuyến của chúng tôi về Hiệu năng vững bền cho Đội tàu chạy ven biển

Trong buổi hội thảo trực tuyến này, Quý khách sẽ có cái nhìn tổng quan về các đội tàu chạy ven biển Việt Nam, và hiểu rõ về việc AkzoNobel đương đầu với những thách thức về nguy cơ ăn mòn và bám hà tại khu vực ven biển bằng các hệ sơn phù hợp thông qua những trường hợp cụ thể.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...